חנויות כשרות

כעת יש בוינה 4 חנויות כשרות. החנויות אינם בפיקוח שלנו.
בנוסף, ניתן למצוא מוצרים כשרים רבים בחנויות מקומיות כמו שפאר, בילה, הופר וכו'.
רשימת הכשרות שפורסמה כאן אושרה על ידינו.